Klima uređaji

Isporučujemo i klima-uređaje na elektro ili pogon plinom i mazutom. Uređaji imaju tri funkcije: vjetrenje, hlađenje u dva i grijanje u tri stepena. Upotrebom klimatizacije moguće je korištenje montažnih dvorana u različitim vremenskim uslovima.