Sanitarni kontejneri

Posjedujemo više kontejnera za opsluživanje većih manifestacija. Muški kontejneri su dimenzija: 230x582x245, sa 5 kabina i 5 pisoara. Ženski kontejneri su dimenzija: 230x350x245, sa 4 kabine. Kontejneri se priključuju na kanalizaciju ili septičke jame.