Press

Pripreme za Sajam ZEPS 2015.

U utorak po?inje ZEPS

Dodijeljena priznanja ZEPS-a

Sve?ano otvoren sajam ZEPS

Ceni? o projektu Toplane

Rusmir Hrvi? otvorio 22. generalni bh. sajam ZEPS: Nešto se dešava u našim glavama

Sarajevska pivara na ZEPS-u: Doma?i proizvo?a?i moraju ispuniti o?ekivanja kupaca

TV1 na sajmu ZEPS - Uspjeh doma?ih proizvo?a?a

Nagrade na sajmu ZEPS 2015: Tri zlatne medalje za Sarajevsku pivaru

Zenica doma?in 22. Generalnog bh. sajma „ZEPS 2015“ i 12. Me?unarodnog sajma metala „ZEPS Intermetal“

PRIPREME Na 10.000 kvadrata 400 kompanija

ZENICA Ove godine više od 500 izlaga?a na ZEPS-u

Obišli smo ovogodišnji ZEPS, generalni bh sajam

U Zenici po?eo najve?i sajam u BiH "ZEPS 2015"

Po?ele pripreme za ZEPS

Renomirani izlaga?i i na ZEPS Intermetalu

Ovogodišnji ZEPS bit ?e na zavidnom nivou

Ve?i interes za ZEPS nego prošle godine

Brojne firme iz TK na ovogodišnjem ZEPS-u

NA ZEPS-u ove godine 500 izlaga?a

Ovogodišnji sajam ZEPS sve?ano ?e otvortiti Rusmir Hrvi? direktor kompanije Klas d.d. Sarajevo

ZEPS 2015: Uz mnoštvo noviteta sve spremno za 22. Generalni bh. sajam

OVOGODIŠNJI SAJAM ZEPS OTVARA RUSMIR HRVI? DIREKTOR KOMPANIJE KLAS SARAJEVO

Rusmir Hrvi? sve?ano otvorio sajam ZEPS 2015: 'Kupujmo doma?e, gradimo BiH' (FOTO)