Iznajmljivanje sajamske opreme

DD Poslovni sistem RMK u svojoj djelatnosti ima dugogodišnje iskustvo opremanja vlastitih, ali i sajmova, koncerata i sli?nih manifestacija drugih organizatora, djelimi?no, ili po sistemu "klju? u ruke".

Download

Molimo da izrazite interes putem odštampanog obrasca dostupnog za download, te da obrazac pošaljete na fax: +387-32 / 247-773; 245-170 ili e-mailom na:  i mi ?emo odgovoriti našom ponudom.