Reference

Pored vlastitih sajmova, do sada smo izvodili i izvodimo:

  • Kolektivna izložba britanske privrede - Sarajevo 1999
  • Me?unarodni proljetni sajam "PROMO"- Tuzla
  • Me?unarodni sajam šljive - Gradacac
  • Me?unarodni sajam "INTERAGRO" - Bijeljina
  • Me?unarodni sajam automobila – Split
  • Ekološki sajam EKOBIS Biha?