O sajmu

 • KARAKTER

  Op?i sajam, mjesto za  prezentaciju firmi iz više privrednih grana, te kolektivne izložbe država, regija, op?ina, udruženja.

  Sajam je koncipiran po cjelinama – sajamskim blokovima ( skra?eno SB), kojih ima 12.

  Svaki sajamski blok je tako izložba odre?ene oblasti i proizvodne grane, nukleus  budu?eg specijaliziranog sajma u koji vremenom prerasta, kao što je blok metala prije petnaest godina prerastao u Me?unarodni sajam metala ZEPS INTERMETAL.

 • PROFIL

  ME?UNARODNI SAJAM, na kojem je, na svih dosad održanih 24 sajma, odnos doma?ih i stranih izlaga?a 55% : 45% .
 • KARAKTERISTIKE

  ZEPS je najve?i sajam u Bosni i Hercegovini, a njegovi u?esnici vrlo su zadovoljni rezultatima koje ovdje ostvaruju. Dobra poslovna posjeta sajmu omogu?ava izlaga?ima brojne neposredne kontakte, koji su rezultirali velikim brojem zaklju?enih i realizovanih uspješnih projekata i poslova.

  Karakteristika sajma su, tako?e, kolektivne izložbe: zemalja, regija, op?ina, udruženja... Poslovnoj, ali i široj javnosti svakako je posebno interesantna izložba ZEMLJA-PARTNER. Dosad su taj sajamski status ovdje imale Slovenija, Hrvatska, Ma?arska, Srbija i Crna Gora,  ?eška i Crna Gora.

 • SVI ZEPS SAJMOVI U DVIJE BROJKE

  Na do sada održanih 24 generalna bh sajma ZEPS u?estvovalo je 11.745 izlaga?a, a obišlo ih je 1.452.757 posjetilaca.
 • PODACI O 24. GENERALNOM BH. SAJMU ZEPS 2017.

  Sajamska površina: UKUPNA IZLOŽBENA POVRŠINA:  18.000 m2

  • halski, zatvoreni prostor: 12.500 m2
  • vanjski izložbeni  prostor:  5.500 m2
  • Broj izlaga?a : 563
  • Broj BiH izlaga?a: 366 (65%)
  • Broj inostranih izlaga?a: 197 (35%)
  • Broj posjetilaca: 38.300
  • Broj registrovanih poslovnih posjetilaca: 11.700


  Sajam je otvorio gospodin Denis Zvizdi?, predsjedavaju?i Vije?a ministara BiH .