Maloprodaja

Direktna prodaja organizovana je u posebnim paviljonima. Ovi paviljoni, tj sajamska maloprodaja otvara se nešto ranije nego sam sajam. Paviljoni su sa slobodnim ulazom, što omogu?ava izuzetnu posje?enost i veliki promet u?esnicima u ovom sajamskom bloku.

Od 2013. u sklopu maloprodaje bi?e držana i prodajna izložba knjiga.

Štandovi u sajamskoj maloprodaji su tipski, ure?eni osnovnom opremom, a osnovni modul je veli?ine 10,5 m2. Cijena zakupa standa je prilago?enima u?esnicima ovoga dijela sajma.

Od ZEPS 2013 u maloprodaji ?e biti i prodajna izložba knjige.

Prijavljivanje se vrši na posebnom obrascu.

Sajamska maloprodaja po?inje sa radom od 27.9. i traje do 6.10. 2018., tj. do zatvaranja sajma.

Kontakt telefon:. +387-32 / 440-250 
Fax: +387-32 / 247-773