Program izlaganja

 • Nacionalne izložbe
 • Kolektivne izložbe grupacija i udruženja
 • Rude i sirovine za proizvodnju metala
 • Oprema za rudnike
 • Vatrostalni materijali i oprema
 • Metalurške mašine i postrojenja
 • Poluproizvodi od metala
 • Finalni proizvodi od metala
 • Mašine i linije za obradu metala
 • Alati za obradu metala
 • Oprema i materijali za spajanje metala
 • Oprema za kontrolu kvaliteta materijala, spojeva i konstrukcija
 • Oprema i sredstva za zaštitu metala, antikorozivna sredstva
 • Oprema i sredstva za zaštitu okoline
 • Oprema i sredstva za li?nu zaštitu
 • Oprema za manipulaciju i transport
 • Oprema za montažu i održavanje postrojenja
 • Specijalizovana doma?a i vanjska trgovina
 • Informati?ka i procesna oprema
 • Inžinjering, projektovanje i konsalting
 • Stru?na literatura i ?asopisi
 • Banke, Leasing i osiguravaju?e ku?e i agencije
 • Kopneni i pomorski transport, lu?ka djelatnost