Informacije za posjetioce

ZEPS sajmove obi?e u prosjeku izme?u 40 i ?ak 70 hiljada posjetilaca. Otud je ovaj sajam najposje?enija manifestacija ove vrste u Bosni i Hercegovini i upravo ta izvanredna posje?enost njegova je najprivla?nija karakteristika. Me?u tim velikim brojem onih koji sajam obi?u, izmedju 12 i 20 hiljada su poslovni ljudi, što u kona?nom i obezbijedi dobre poslovne rezultate u?esnika.

Gdje se nalazimo?

 • Sajam se održava na sajmištu Kamberovi?a polje u centru grada Zenice.

Na?in dolaska:

 • Avionom: aerodrom Sarajevo 70 km južno od Zenice.
 • Automobilom: sa glavnih prilaza u Zenicu (magistralnim putem M-17 Doboj-Sarajevo, pravac sjever-jug) vodi?e Vas prepoznatljivi putokazi.

Plan sajmišta

Plan gradaRadno vrijeme

 • Od 10 do 18 sati.

Cijene ulaznica

 • Stalna ulaznica za sve dane sajma: 30 KM
 • Jednodnevna poslovna pozivnica-ulaznica: 5 KM
 • Kolektivne ulaznice – poseban popust za organizovane grupe
 • Sajamski vodi? sa popisom izlaga?a možete kupiti na blagajnama sajma.
 • Telefon za dogovaranje kolektivnih posjeta:
  +387-32 /247-774