Reklamne usluge

 

Nakon uredno popunjenih i organizatoru sajma dostavljenih prijavnih obrazaca, potrebno je dostaviti i logotip firme, kako bi, kao njen vizuelni identitet, bio objavljen u sajamskom katalogu pored imena firme-izlaga?a. Dostava logotipa vrši se u formatima (.cdr, .jpg, ili .bmp) putem e-maila .

Za sva pitanja u vezi sa marketinškom ponudom na sajmu izlaga?ima su na raspolaganju telefoni: +387-32 / 247 770 i 247 771.